ਜਪੁ ਨਾਮੁ;
ਕਿਆ ਹੀ ਖ਼ੂਬ ਆਰਸੀ ‘ਚ
ਨਜ਼ਰ ਮੇਰੀ

ਛਕੁ ਵੰਡਿ . . .
ਰਾਮ ਗਊ ਨੂੰ ਚੂਰੀ ਦੇ
ਸੱਤ ਪਿੰਨੇ

ਕਿਰਤੁ—
ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਪਾਕੁ ਪਵਿਤੁ
ਇੱਕ ਹੱਥ ਦੀ ਤਾੜੀ

=================
ਤਿੰਨ ਹੋੱਕੂ


July 08, 2015

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s