ਅਨਾਹਦ ਨਾਦ

ਅਨਾਹਦ ਨਾਦ;
ਅੱਧੀ ਰਾਤੀਂ ਬਾਪੂ ਪੁੱਛੇ
ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਪਾਠ

gal copy

ਮਿਤ੍ਰ Manpreet Singh ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਕਦੇ ਕੋਈ ਹਾਇਕੂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ ਨਾ ਹਾਇਕੂ ਬਾਰੇ ਹੀ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਵੇਂ ਆਹ ਤਿੰਨ ਸਤਰਾਂ ਲਿਖ ਸੁਟੀਆਂ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਹਾਇਕੂ ਵਜੋਂ ਸਵੀਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪਰ “ਇੱਕ ਹੱਥ ਦੀ ਤਾੜੀ” ਨਸਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਇਕੂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅਭੋਲ ਹੀ ਜੋੜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਉੱਤਮ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹਾਇਕੂ ਹੈ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਜਿਉਣ ਜੋਗਿਆ !!!

Advertisements
Comments

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s