ਲਾਵਾ ਮੱਲੇ ਸਮੁੰਦਰ, ਕਦੇ
ਸਾਗਰ ਧਰਤੀ ਖਾਵੇ
ਤੇਰੇ ਮੇਰੇ ਮਿਲਣ ਦਾ ਪਲ

Comments

 

 • Rosie Mann sanjog-vijog dui kaar chlaavay….lekhe aave pbhaag…
  beautiful haiku ,Dalvir…..beautiful…like in tragically beautiful..
 • Dalvir Gill Thanx Rosie Mann, Rishmji & Kalim Bhaijaan.

 

Gallery  —  Posted: February 1, 2020 in Uncategorized


ਸਹਾਰਾ ਜਾਂ ਬੇਕਾਰ
ਹੂੰਗਰ ਬੀਮਾਰ ਦੀ ,
ਹੂੰਗਾਂ ਤੇ ਸੋਚਾਂ

Comments
 • Rosie Mann ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸੋਚਾਂ ਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ! ਵਾਹ !!

 

 

Gallery  —  Posted: February 1, 2020 in Uncategorized


Dalvirsingh Contradictorysoupia Gill ?!!

ਰਾਤੀਂ ਟੁੱਟਿਆ
ਤਾਰਿਆਂ ਦੇ ਝੁੰਡ ‘ਚੋਂ –
ਮੇਪਲ ਪੱਤਾ

 

 • Gurmeet Singh Sandhu
  ਦਲਵੀਰ ਜੀ ਧੰਨਵਾਦ!!! ਮੈਂ ਤਾਰੇ ਦੇ ਟੁੱਟਣ ਨੂੰ ਮੇਪਲ ਦੇ ਪੱਤੇ ਦੇ ਕਿਰਨ ਨਾਲ juxtaposed ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ…..ਸ਼ਾਇਦ ਕਾਮਯਾਬ ਨਾਂ ਹੋਇਆ ਹੋਵਾਂ
 • Dalvirsingh Contradictorysoupia Gill
  ਮੈਂ ਉਹੋ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ‘ਕੱਟ-ਮਾਰਕ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਇੱਕ running ਵਾਕ ਹੀ ਸੀ।
  ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਗੱਲ Ranjit Singh Sra ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਭੀ ਐਡਮਿਨ ਹੋ – ਏਕਾਲਾਪ।
  ਹੁਣ Kashmiri Lal Chawla ਜੀ ਭੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਗੇ।

 • ਦਲਵੀਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਵਲਾ ਸਹਿਬ ਦੀ ਖੁਸੀ ਦਾ ਖਿਆਲ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ!!!🤣…. ਮੇਰੀ ਨਿਮਾਣੀ ਜਿਹੀ ਹਾਇਕੂ ਬਾਰੇ ਸੋਝੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹਾਇਕੂ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਦੋ ਸਤਰਾਂ ਨੂੰ ਫਰੈਗਮੈਂਟ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਰਤਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੱਟ ਮਾਰਕ ਲਾ ਕੇ ਪਿਛਲੀ ਫਰੇਜ ਨਾਲੋਂ ਨਿਖੇੜਿਆ ਹੈ….
 • Dalvirsingh Contradictorysoupia Gill
  😂
  ਇਸੇ ਲਈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਾ ਭਾਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਨਿਮਾਣੀ ਹਾਇਕੂ ਸਮਝ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਇਸ ਮੰਚ ਨੇ ਛੇ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
  ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਮੇਤ ਚਾਵਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਹਾਇਕੂ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਅਤੇ ਐਡਵਾਂਸ ਸਟੱਡੀ ਲਈ 10 ਦਿਨ ਦਰਕਾਰ ਹਨ, ਕਿਸੇ ਭੀ ਅਜਲੀ ਝੇੜੇ ਦਾ ਹੱਲ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, 5-7-5 ਦਾ ਭੀ।

 • ਜੇਕਰ ਇਹੀ ਗਲ ਸੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਸ ਦੇਣਾ ਸੀ…..ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਚੇਤਿਆਂ ‘ਚ ਕੀ ਕੁਝ ਸਮੋਈ ਰਖਦੇ ਹੋ…ਖੁਸ਼ ਰਹੋ!!

 

 • Dalvirsingh Contradictorysoupia Gill
  ਜੇ ਇਹੋ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ।
  ਮੈਂ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਉਸੇ ਪੁਰਾਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਚੇਤਿਆਂ ( memories ) ਬਾਰੇ ਭੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੋ ਕਿ memory ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਦਿ ਆਦਿ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਭੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਉਹ ਇਸ ਮੰਚ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ।
  ਤੁਸੀਂ ਭੀ, ਕਦੇ ਖੁਸ਼ ਭੀ ਹੋਇਆ ਕਰੋ।

  ਮੈਂ ਟਿੱਪਣੀ ਲਈ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰਚਨਾ ਨੂੰ ਚੁਣ ਲਵਾਂਗਾ।

 

 • ਨ ਮੇਰੇ ਚੇਤੇ ਚੋਂ ਕੁਝ ਮਨਫ਼ੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਾ ਹੀ ਹਾਇਕੂ ਪ੍ਰਤੀ ਮੇਰੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ drastic ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ ਹੈ।

  ਉਸ ਦਿਨ ਭੀ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਣ-ਸਿਖਾਉਣ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਫ਼ੁਰਮਾਨ ( concluding-statement ) ਜਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਕੋਈ ਭੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅੱਜ ਭੀ।
  ਨਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਦਲ ਗਿਆ ਰਾਜਾ ਆਇਆ

 • Gurmeet Singh Sandhu
  ਦਲਵੀਰ ਤੁਸੀ ਬਹੁਤ ਵਡੇ ਵਿਦਵਾਨ ਹੋ….ਮੈਂ ਇਕ ਨਾਚੀਜ਼ ਜਿਹਾ ਅਲਪ ਬੁੱਧੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਪੰਜਾਬੀ ਹਾਇਕੂ ਵਿਚ ਝਰੀਟ ਝਰੂਟ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਐਵੇਂ ਵਕਤ ਟਪਾਊ ਲਈ ਲਿਖਦਾ ਹਾਂ……ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਕੋਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੈ, ਨਾਂ ਵਿੋਰਧ….ਬਸ ਖੁਸ਼ ਰਹੋ😋

 

 • Dalvirsingh Contradictorysoupia Gill
  ਇਸੇ ਲਈ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਵਿਦਵਾਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਓ ਨਾ ……।ਜਾਤਿ ਨ ਪੂਛਿਓ ਸਾਧ ਕੀ ……

 

 • Gurmeet Singh Sandhu
  ਏਨਾ ਹੰਕਾਰ ਸੀ ਤਾ ਕਮੈਂਟ ਕਾਹਨੂੰ ਦੇਣਾ ਸੀ….
 • Dalvirsingh Contradictorysoupia Gill
  ਹੰਕਾਰ ਕਰਕੇ ਹੀ ਤਾਂ ਗ਼ਲਤ ਲਾਈਨ ਘਸੀਟੀ ਨੂੰ ਹਾਇਕੂ ਬਣਾਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਨਿਮ੍ਰਤਾ ਦੇ ਘਰ ਜਾਣਾ ਸੀ ਕਿ ਆਪਦੇ ਨਿਮਾਣੇ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਹੰਕਾਰ ਮੂਹਰੇ ਸੁੱਟਣਾ ਸੀ?
 • Dalvirsingh Contradictorysoupia Gill
  ਮੈਂ ਭੀ last words mine ਵਾਲੀ ਖੇਡ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ
 • ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਬਾਸੋ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਨੇ ਜਨਮ ਧਾਰਿਆ……🤣🤣

 

Hide 12 Replies

 

 • ਦੇਓ…….ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ…
 • ਮੈਂ ਲੱਭਦਾਂ ਦੇਓ ਆਸ਼ਰਮ ਕੋਈ, ਓਥੇ ਭਰਤੀ ਰਾਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਮਹਾਂ ਦੇਓ ਨੂੰ….
 • Dalvirsingh Contradictorysoupia Gill
  ਬੋਲ ਤਾਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿ “ਆਖ਼ਿਰੀ ਸ਼ਬਦ ਮੇਰੇ ਹੋਣਗੇ।”ਵਧਾਓ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾਂ ਮਰਜ਼ੀ। 😆

 • Gurmeet Singh Sandhu
  ਮੈਂ ਵਧਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ…..ਫੇਸ ਬੁਕ ਤੇ ਬੜੀ ਸੁਵਿਧਾ ਹੈ…ਨਿਕਾਰਾਕਸ਼ੀ ਕਰਨ ਦੀ…ਪਰ ਮੈਂ ਇੰਜ ਕਰਾਂਗਾ ਨਹੀਂ…
 • Gurmeet Singh Sandhu
  ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਬੜੇ ਕੰਮ ਨੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ……😉
 • Dalvirsingh Contradictorysoupia Gill
  ( ਮੈਂ ਵਧਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ…..ਫੇਸ ਬੁਕ ਤੇ ਬੜੀ ਸੁਵਿਧਾ ਹੈ…ਨਿਕਾਰਾਕਸ਼ੀ ਕਰਨ ਦੀ…ਪਰ ਮੈਂ ਇੰਜ ਕਰਾਂਗਾ ਨਹੀਂ… )ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਭੀ ਲਿਜਾ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਪਰ ਫਿਰ ਫ਼ੋਨ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇੰਝ ਨ ਕਰੋ।

 • Dalvirsingh Contradictorysoupia Gill
  Gurmeet Singh Sandhu ( @ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਬੜੇ ਕੰਮ ਨੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ……😉 )
  ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਲਈ ਆਮ ਤੌਰ ਉੱਪਰ ਅਤੇ ਚੁਣਿੰਦਾ ਮਾਸਟਰਾਂ ਲਈ ਸਮਾਂ ਹੀ ਸਮਾਂ ਹੈ ।

 • Gurmeet Singh Sandhu
  ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੈ….ਕਿ ਬਸ ਉੱਪਰ ਹੀ ਜਾਣ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ…😏
 • Gurmeet Singh Sandhu
  ਦੂਸਰੀ ਤੋਂ ਬਾਦ ਤੀਸਰੀ
 • Dalvirsingh Contradictorysoupia Gill
  ਨਹੀਂ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ “ਉੱਪਰ ਜਾਣ ਦਾ, ਰੱਬ ਕੋਲ” 😐ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਹੀਂ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ, “ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਭੀ ਲਿਜਾ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਪਰ ਫਿਰ ਫ਼ੋਨ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇੰਝ ਨ ਕਰੋ।

 • ਫੋਨ ਵੀ ਆਉਣ ਲਈ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ…..ਕਹਿ ਦਿਓ ਕੈਨੇਡਾ ਬੈਲ ਨੂੰ ਬਲਾਕ ਕਰ ਦੇਣ
 • ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਪੋਸਟ ਨੂੰ ਬਲੌਗ ਉੱਪਰ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹਾਂ?
 • ਜਿਥੇ ਮਰਜੀ ਪਾ ਲੈ ਯਾਰ….ਖੁਸ਼ ਰਹਿ
 • ਤੇਰੀ ਅਤਮਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲੇ…
 • ਸਾਥੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸ਼ਰਮਾ
 • ਸ਼ਾਂਤ ਰਿਹਾ ਕਰ….ਇਹ ਮਨੁਖਾ ਜਨਮ ਬਾਰ ਬਾਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ
 • ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬਾਰ ਭੀ ਨ ਮਿਲਿਆ ਬੱਸ ਦੇਵ ਜੋਨਿ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੁਜ਼ਰ ਗਈ
 • ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਧਾਂਤਿਕ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਨੂੰ ਸੁਹਿਰਦਾ ਤੋਂ ਪਾਰ ਅਨਾਦਰੀ ਨਿੱਜੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਣਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸੋਭਦਾ ਨਹੀਂ। ਸੁਝਾ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰਨਾ ਮੂਲ ਲੇਖਕ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸੇ ਟਿੱਪਣੀ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਸਵੈਮਾਣ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਸਮਝਣਾ ਵੀ ਯੋਗ ਨਹੀਂ। ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਕੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਸੁਖਿਦ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ।

ਰਾਤੀਂ ਟੁੱਟਿਆ ਤਾਰਿਆਂ ਦੇ ਝੁੰਡ ‘ਚੋਂ – ਮੇਪਲ ਪੱਤਾ ( Original post )

 

Gallery  —  Posted: June 13, 2019 in Haiku Punjabi
Tags:


via June ’84 — Haiku World

Quote  —  Posted: August 28, 2018 in Dalvir Gill


HOKKU

In 1907 an English-language article about the hokku appeared in — of all places — The Reformed Church Review, published in Philadelphia, Pennsylvania.  It was written by a Japanese — Professor J. K. Maeda — apparently a teacher at the Protestant North Japan College (Tohoku Gakuin) in Sendai at that time.  It shows us that the name hokku was then still in general use, before it was overtaken — as the years passed — by Shiki’s promotion of the eventually confusing term “haiku.”

It also reveals a major factor in why Westerners had difficulty appreciating the hokku for what it was.  There was a strong tendency — still prevalent in the later writing of Harold Henderson — to present the hokku to Westerners in (often abysmal) rhymed form, no doubt to make it recognizable to them as a kind of poetry (as poetry was still then generally understood)…

View original post 228 more words


 

MORALITY IS CONCERNED WITH TRANSFORMATION OF EGO, WHEREAS

SPIRITUALITY IS TRANSCENDENCE FROM EGO

Dalvir Gill

Comments
Dalvir Gill
Dalvir Gill Exactly Sasha, but Ego is periphery and Egoless-Ego ( Real Self) is the center.
Dalvir Gill
Dalvir Gill Yeah, we are products of many makers. But our ego is basically created by society. We can’t look at ourselves through our own eyes, others define us and we accept it. Here what I was trying to say was that morality (Base of most institutionalized religions) tells us to do the ‘right’ and move away from the ‘wrong’ whereas spirituality (Religion) tells us to move away from ‘unreal’ . Ego is unreal, even though all the things which constitute it are real.
Dalvir Gill
Dalvir Gill Ego is, like Zen say, dust on the mirror. One gotta remove this dust. Thoughts are real, body is real. Just this identification of body with the thoughts is unreal. Your Self doesn’t dissolve, it cannot, only unreal can dissolve. Self is real (in fact the Truth). [Tantra explains this journey the best: Feel: my thoughts, I-ness, internal organs—me ( I-less)].
It’s not that a Buddha doesn’t have thoughts, memory (On the contrary his memory is crystal clear and his thought-process is better channelized. He is the master of his thinking, not the other way around). Even a Buddha uses the word “I”, he just doesn’t identify his self with it any more. Earlier this ‘magic rug’ had a mind of its own, now and only now, it’s being piloted. We already are humans but not living our full potentiality. Afterward, we are not going to become gods/God, just will be living our utmost capacities. If a seed insists that it has no longing to become a tree and flower and bear fruits, I can’t change its mind, just can point that you will still be a seed but who has reached its completeness.
Singh Sarbjit
Singh Sarbjit Yes 100 % … Lust,Rage,Greed,Attachment and Ego are part of a life. A spiritual person always keep balance of all five. Need help from commpassion, Love, Humility, contentment and Truth. . Mia well said, but Dalvir make his point too.
Singh Sarbjit
Singh Sarbjit Dalvir is special and have such a DNA , Once something in his mind,he will go to roots of that….love it.
Dalvir Gill
Dalvir Gill Purpose: End the suffering. If someone is not suffering he doesn’t need to do anything. Why drink if there is no thirst.
You may have said lightly but that is exactly the purpose of this dust (Ego). You inner Truth is bound to burn you whole. (When people start meditating sincerely they all report some sadness descending on them.)
We all have experience this (Now & Here will do or make your own name), desire of the unknown can’t arise. Peak of an orgasm, totally merged in any of your daily-routine talks, creating something, sneezing etc., couldbe a mundane task but everyone has experienced this “No-Mind” without realizing it. Thirst is their.
That’s where I saw morality and religion to be different. Morality refines your ego, makes it subtle and religion removes it altogether.(And I repeat that only unreal can dissolve, for me that’s the proof that ego is unreal, I am not calling it fake. For the sleeping it’s the only thing which is not fake.) Enlightened one doesn’t quit his day-job, just he is not doer anymore, things still get done through him.
The build-up your ego is done through others. Even simple things as if your body is beautiful or ugly, you can’t rely on your own eyes and a mirror, others decide it for you, and you accept.
You are real, mirror is real, but that reflection in the mirror is not real, even if you can photograph it.
That Tantra technique I mentioned starts from this. Feel: Your thoughts aren’t yours. People have died for the thoughts they thought were theirs, But once you start this inward journey, that’s the first feeling which comes that these thoughts are just passing clouds and your consciousness is like the sky.
Your mind can influence you (always has been), no hard to influence others and of course in this world it is being played that everyone is telling how great Emperor’s clothes look.
Singh Sarbjit
Singh Sarbjit Mia….yes, limits are always good. We are human and we will make mistakes and we learn. Learning and listening are major in human life to grow as a person. One will be perfect in his eye but hard to convince other person to that one is perfect. Only way is, let love keep flowing and other will look at it. Give other person time, will keep learning slowly and steadily ….but make sure without any effort to change other person. Simple human being always glow….his face (way of life) glow always guide other person without any effort.
Singh Sarbjit
Singh Sarbjit Mia…message or words are always common….we all learn..Mia why worry…Mr. Perfect creates everything perfect….. just keep smile and give the worry away, As you said before keep it simple as you feel comfortable. All the things belongs to you, started from you ad end with you….don’t worry…🙂
Singh Sarbjit
Singh Sarbjit Swami Vivekananda’s answer:
“The Olympian Willpower.”
What is it?
The only Reality.
Whose is it?
Yours, only yours, absolutely yours.
Singh Sarbjit
Singh Sarbjit Just we are all human…we do make mistakes…I do lot still continuously….just forgive and let it go….when you forgive and let it go.
Singh Sarbjit
Singh Sarbjit Thanks to Dalvir Singh Gill…who give us chance to learn…Love his every comment…keep it flowing and we all learn.
Neera Gupta
Neera Gupta @ Mia I understand what u mean….and yes I too try ‘preserving myself’ I withdraw………but over the years the instincts have developed to the point where I am usually able to see through , so I dont got that close in the first place.

But if u see it from other side -the fakers & liars have their own insecurities or their past experiences that makes them so…and most of the time they are not even sure who they are being ‘truthful’ to-others or themselves.

Neera Gupta
Neera Gupta @ Dalvir- I really like your phrase that build up of ego is done through others. Never thought of it that way……goes deep.
Food for thought for the day
Yazdy Palia
Yazdy Palia I would agree with Mia Feigelson to some extent. One has to be coherent. I would only suggest, please read Virtue of Selfishness for a definition of Ego.
Yazdy Palia
Yazdy Palia Mia I will try to put it here, however before that I would like share the definition of Objective ethics, values and its result the pride.

The Objectivist ethics holds man’s life as the standard of value—and his own life as the ethical purpose of every individual man.

The difference between “standard” and “purpose” in this context is as follows: a “standard” is an abstract principle that serves as a measurement or gauge to guide a man’s choices in the achievement of a concrete, specific purpose. “That which is required for the survival of man qua man” is an abstract principle that applies to every individual man. The task of applying this principle to a concrete, specific purpose—the purpose of living a life proper to a rational being—belongs to every individual man, and the life he has to live is his own.

Man must choose his actions, values and goals by the standard of that which is proper to man—in order to achieve, maintain, fulfill and enjoy that ultimate value, that end in itself, which is his own life.

Value is that which one acts to gain and/or keep—virtue is the act by which one gains and/or keeps it. The three cardinal values of the Objectivist ethics—the three values which, together, are the means to and the realization of one’s ultimate value, one’s own life—are: Reason, Purpose, Self-Esteem, with their three corresponding virtues: Rationality, Productiveness, Pride.

Productive work is the central purpose of a rational man’s life, the central value that integrates and determines the hierarchy of all his other values. Reason is the source, the precondition of his productive work—pride is the result.
Here friends I would like to add the link for further study.
http://www.aynrand.org/site/PageServer…

Miracle Queyyoom Khan
Miracle Queyyoom Khan dalvir, spritual master……?
Inderjit Grewal
Inderjit Grewal Where does the ego come from and start to develop in a persons life and how can it be destroyed?
Yazdy Palia
Yazdy Palia Ego need not be destroyed. The modern philosophers have given the stigma to the concept Ego. It is actually the opposite. A person who has ego never shows off. It is only the person who does not have a self esteem who tries to show off and throw his weight around.
Dalvir Gill
Dalvir Gill Bobby, the only one point where I agree with Yazdy is that ego need not to be destroyed. Rather, I will say that you cannot. You can not defeat a shadow. It is not that you create a void inside and then some light fills that void in. We are not creating something inside, it was there all the time, unnoticed, and the ego was our device used to ignore it. I will repeat that Tantra (technique) here again:
Feel: my thoughts, I-ness, internal organs—me ( I-less).
When you are really ‘studying’ yourself that’s the first realization that your thoughts aren’t yours.
Dalvir Gill
Dalvir Gill Pratibha, I still believe that morality is a social value (nothing against it) and spirituality is an individual one. And that morality just refines ones ego and ego is not in the equation when we are talking about ‘other’ realm. (And While agreeing with Ms Rand :
Selfishness is a virtue in spiritual realms but a vice in society.
Another Repetition:
A spiritual being is amoral ( NO morality or immorality can exist there.)
Arpna Gill
Arpna Gill @Dalvir such an enlightening nd engrossing discussion going on,,,hmm just getting wiser frm it but i’m sooo simple or perhaps ‘moron’ to cmmnt on it ,,,,fr me ego is only knowing ur ownself nd nothing beyond it ,,its in knowing myself i feel empty nd so empty to even cmmnt anything,,,,
Dalvir Gill
Dalvir Gill Arpna, Once a disciple came to the Master and reported that,”Now, I have nothing inside me but emptiness.” Master said,”Go, throw this emptiness away.”
Arpna Gill
Arpna Gill ok tell me where to throw,,,,,,
Dalvir Gill
Dalvir Gill Arpna, If one is saying that one’s mind is without any thought/s (empty)
it’s still a thought, needs to be thrown out.
Through it back where it came from, or in your own words,”No where or now here.”
[No where and everywhere are really the same thing as everybody or nobody is. The final realization for Gautum Buddha was Nirvana (a negative term indicating nothingness, nobody-ness, nowhere-ness) and the same state was told by tantra {as By some Aham Brahmasmi = An al-Haq= I am Him(God)} to be everywhere, everything.
Arpana, we can look at the Whole Existence either way, If all this is an endless ‘Sunayata’ (Emptiness), then your emptiness is barred. That’s exactly what that Sutra meant, Once you have dropped that bar it doesn’t really makes any difference if you call that I am everywhere or that I am nowhere. (In fact ‘I’ has only meaning if there is any ‘You’ (other) present, soon the realization comes that ‘I’ is not limited to this body that this whole existence is one (this body might be nearest corner/end of this all) ‘I’ drops automatically. Before that You can interpret it to be anything, even emptiness, and note that up till that point it’s your ’emptiness’. Body is a reality and we seem to call it our own, (All the good things are because of soul and for all the bad things we blame body, For lust we blame body and compassion/love is heart=soul’s doing; we have created a pseudo self.) After realization, one can’t see his body or soul to be any separate.
I am lost now. Just throw it anywhere, same way thoughts were a burden, this emptiness is also a burden, asubtle one and that’s why even heavier.
Dalvir Gill
Dalvir Gill Pratibha, There’s not a single word I can add to what you have said. A spiritual being is not anti-social, he cannot be. In a moral person all virtues are cultivated with much effort and contained even with a harder one but (like Hisham was saying) in a spiritual being they come ‘naturally’ as his self has been dissolved and being a part of the Whole he can’t work/behave/exist any other way. (Brahm Gyani te Kuchh bura na bhiya.–5th Sikh Master)
And Pratibha, using your words I can say,”Transcendence of Ego is necessary to exist spiritually as transformation of Ego is to live morally.
[Unless lived/experienced, a thought is still a thought however great or even golden and it’s not real for one even it’s truth for the one who gave it to you.

Gallery  —  Posted: September 8, 2017 in Brain-Droppings, Dalvir Gill, Dalvir Gill, Photography, Writer
Tags: , , ,


broken wing
of a bird of prey . . .
sabre beak

Gallery  —  Posted: May 18, 2017 in Dalvir Gill, Dalvir Gill, Hokku, Photography, Writer


mice . . .
the bamboos
flower

Gallery  —  Posted: May 18, 2017 in Dalvir Gill, Dalvir Gill, Hokku, Photography, Writer


 

a horse’s limp
in the onus bundle;
a hefty rise

Gallery  —  Posted: May 18, 2017 in Dalvir Gill, Dalvir Gill, Hokku, Photography, Writer


swan song …
would you sing for me, lyre-bird
when i’m gone

( a Jisei )
© 2017 dalvir gill

142-4-copy

Gallery  —  Posted: February 26, 2017 in Jisei
Tags: , , , , , , , , , , , ,


149 (7) copy

the flag
eating the butterflies . . .
debris, June

ध्वज
खा रहा है तितलियां
भग्नावशेष, जून

ਕੇਤੁ
ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਿਤਲੀਆਂ
ਖੰਡਰਾਤ, ਜੂਨ

Gallery  —  Posted: June 17, 2016 in Dalvir Gill, Dalvir Gill, Dalvir Gill, Haiga, Hokku, Photography, Writer
Tags: , , , , , , , , , , , ,


001 (10) copy

the rising Sun
whipping against the shore . . .
lessons unlearned

©2016 dalvir gill

Gallery  —  Posted: April 19, 2016 in Dalvir Gill, Dalvir Gill, Dalvir Gill, Haiga, Hokku, Photography, Writer
Tags: , , , , , , , , , , , ,


003 copy

shuffling
the memories . . .
tree-rings

Gallery  —  Posted: March 20, 2016 in Dalvir Gill, Dalvir Gill, Dalvir Gill, Haiga, Hokku, Photography, Writer
Tags: , , , , , , , , , , , ,


018 copy

the humility . . .
voiceless creating all,
the forms

Gallery  —  Posted: March 20, 2016 in Dalvir Gill, Dalvir Gill, Dalvir Gill, Haiga, Hokku, Photography, Writer
Tags: , , , , , , , , , , ,


zz copy

the blaring
prayer of the dumb . . .
sheldrake

 

ਗੂੰਜ ਰਹੀ
ਗੂੰਗੇ ਦੀ ਦੁਆ . . .
ਚਕਵੀ

Gallery  —  Posted: March 19, 2016 in Dalvir Gill, Dalvir Gill, Dalvir Gill, Haiga, Hokku, Photography, Writer
Tags: , , , , , , , , , , , ,


010 copy

 

misty stars . . .
is it of any help,
my camp-fire

©2016 dalvir gill

Gallery  —  Posted: February 27, 2016 in Dalvir Gill, Dalvir Gill, Dalvir Gill, Haiga, Hokku, Photography, Writer
Tags: , , , , , , , , , , , , ,

2015 in review

Posted: January 2, 2016 in Dalvir Gill

The WordPress.com stats helper monkeys prepared a 2015 annual report for this blog.

Here’s an excerpt:

A San Francisco cable car holds 60 people. This blog was viewed about 960 times in 2015. If it were a cable car, it would take about 16 trips to carry that many people.

Click here to see the complete report.


ਜਪੁ ਨਾਮੁ;
ਕਿਆ ਹੀ ਖ਼ੂਬ ਆਰਸੀ ‘ਚ
ਨਜ਼ਰ ਮੇਰੀ

ਛਕੁ ਵੰਡਿ . . .
ਰਾਮ ਗਊ ਨੂੰ ਚੂਰੀ ਦੇ
ਸੱਤ ਪਿੰਨੇ

ਕਿਰਤੁ—
ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਪਾਕੁ ਪਵਿਤੁ
ਇੱਕ ਹੱਥ ਦੀ ਤਾੜੀ

=================
ਤਿੰਨ ਹੋੱਕੂ


July 08, 2015

Gallery  —  Posted: September 2, 2015 in Dalvir Gill, Haiku Punjabi, Hokku, Writer
Tags: , , , , , , , , ,


mirzaghalib copy

the earthworms
around a rose-bush . . .
family-reunion

Gallery  —  Posted: September 1, 2015 in Dalvir Gill, Dalvir Gill, Dalvir Gill, Haiga, Hokku, Photography, Writer
Tags: , , , , , , , , , , , , ,


ਗੱਲ-ਬਾਤ
ਕਿਨਾਰਿਆਂ ‘ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ
ਬਿਫਰੀ ਨਦੀ
ਤਰਨਾ ਨ ਜਾਣਦੇ ਦੋਵੇਂ
ਗਲਵਕੜੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ

Gallery  —  Posted: August 31, 2015 in Dalvir Gill, Tanka, Writer
Tags: , , , ,